Od kad je projekt Štitnjača.com zaživjela kao zdravstveni portal prošlo je pola godine. U tom razdoblju, vi ste nas posjećivali, čitali, shareali, printali, a mi nastojali redovito hraniti vašu znatiželju. Kako bismo provjerene i stručne informacije prenijeli i do onih koji nemaju običaj čitanja internetskih portala, odlučili smo napraviti i tiskanu edukativnu brošuru Štitnjača.com.

Odabrali smo nekoliko zanimljivih i aktualnih tema, kako bi edukativna brošura bila podjednako interesantna općoj populaciji koja se prvi put susreće s temom, i dugogodišnjim pacijentima s problemima štitnjače. Teme smo dodatno obogatili savjetima našeg multidisciplinarnog stručnog tima, koji i inače marljivo priprema sve materijale za portal Štitnjača.com.

U nastajanju brošure sudjelovali su redom Ante Škaro, dr.med., spec. otorinolaringologije, kirurgije glave i vrata; Tatjana Samardžić, dr.med., spec. nuklearne medicine; Marin Deškin; dr.med., spec. interne medicine; Karmen Matković Melki, dipl.ing.preh.teh, nutricionist; te Iva Kantolić, mag. psihologije.

Vaš primjerak edukativne brošure čeka da ga ponesite doma nakon posjeta Poliklinici Leptir! Do tad, možete ju virtualno prolistati ovdje: