Glavnina vitamina D nastaje izlaganjem ultraljubičastim zrakama B (290-320 nm), dio se unosi hranom, a dio farmaceutskim pripravcima. Serumska razina 25(OH)D zbog cirkulirajućeg poluživota od 15 dana, najbolji je pokazatelj statusa vitamina D. Dostatna razina je > 75 nmol/L.

Receptori vitamina D, nalaze se u organima i preko njih D vitamin utječe na funkcije kao što su koštani metabolizam, ionska homeostaza, stanični rast, stanična diferencijacija i stanični imunitet. Zbog toga je vitamin D važan u prevenicji upala, infekcija i autoimunih bolesti. Manjak vitamina D povećava rizik bolesti uključujući mišićnokoštane, srčanožilne, bubrežne, šećerne i zarazne bolesti. Istraživanja pokazuju da je vitamin D imunomodulator i značajno smanjuje incidenciju autoimunih bolesti, kao što su encefalopatija, reumatoidni artritis, sistemski lupus eritematosus, diabetes tip 1 i crijevne upalne bolesti.

Vitamin D i hormoni štitnjače vežu se na istovjetne steroidne hormonske receptore. Polimorfizam vitamin D receptora povezan je s autoimunim bolestima štitnjače uključujući Gravesovu bolest i Hashimotov tiroiditis. Manjak vitamina D može izravno utjecati na štitnjaču i neizravno preko modulacije imunosnog sustava. Vitamin D prevenira nenormalni imunosni odgovor modulirajući imunosne stanice. Zbog toga je koristan probir hipotireoidnih i hipertireoidnih bolesnika na razinu vitamina 25(OH)D. Budući da manjak, ali i višak D vitamina u organizmu mogu uzrokovati različite zdravstvene smetnje, prije uzimanja preparata vitamina D potrebno je obratiti se liječniku i odrediti njegovu razinu u serumu.  Njegova uloga u autoimunim bolestima štitnjače još nije u potpunosti istražena.

Želite li se naručiti na pregled ili kontrolu kod stručnog tima koji stoji iza ovog portala, javite se u Polikliniku Leptir na +385 1 3014 923 ili putem maila – info@poliklinika-leptir.hr.