Jod je mikromineral ili element u tragovima prijeko potreban za sintezu hormona štitnjače. Morski se plodovi smatraju najboljim izvorom joda, no koncentracije joda u hrani su izrazito varijabilne. Izvor joda u našoj prehrani predstavlja i stolna sol, koja prema zakonu mora sadržavati jod u količini od 15 do 23 mg na kilogram proizvoda.

Hipotiroidizam je stanje u kojem štitnjača ne proizvodi dovoljne količine hormona, a jedno od razloga može biti nedostatka joda, a guša je jedan od prvih i najvidiljivijih znakova nedostatka joda u našem organizmu. Jod je posebno bitan tijekom trudnoće, jer njegov nedostatak može rezultirati razvojem kretenizma u djeteta.

Pretjeran unos joda može rezultirati stanjem koje se naziva hipertiroidizam, tj. prevelikim količinama hormona štitnjače u organizmu. Zanimljivo je da je jod najteži element koji ima biološku funkciju, od njega je teži samo volfram, kojeg koriste neke bakterije.

©Definicija hrane