Subkliničku ili blagu hipotireozu karakteriziraju normalna razina tiroksina (FT4) i povišena koncentracija tireostimulirajućeg hormona (TSH). Prevalencija subkliničke hipotireoze raste sa starenjem. Kreće se od 3 do 16 % u osoba dobi od 60 godina i starijih. Blaga hipotireoza može napredovati do jače, klinički izraženije hipotireoze, naročito u bolesnika s autoantitijelima štitnjače i višom razinom TSH.

Uz subkliničku hipotireozu može se javiti povećan rizik za srčane bolesti, kognitivne smetnje, promjene raspoloženja i umor. Rizik se povećava s povišenjem razine hormona koji stimulira štitnjaču, a posebno je visok u bolesnika s razinom TSH ≥ 10,0 mU/L

Subkliničku hipotireozu u većine pojedinaca može se promatrati bez liječenja. Liječenje može biti indicirano za bolesnike sa subkliničkom hipotireozom i razinama tireotropina u serumu TSH ≥ 10,0 mU/L ili za mlade i sredovječne osobe sa subkliničkom hipotireozom i simptomima u skladu s blagom hipotireozom.

Odluku hoće li se liječiti subklinička hipotireoza treba donijeti nakon razmatranja dobi bolesnika, prisutnosti simptoma i antitijela štitnjače te drugih čimbenika rizika kao što su kardiovaskularne bolesti.

Želite li se naručiti na pregled ili kontrolu kod stručnog tima koji stoji iza ovog portala, javite se u Polikliniku Leptir na +385 1 3014 923 ili mailom: info@poliklinika-leptir.hr.