Hipotireoza se odnosi na smanjenu funkciju štitne žlijezde. Koncentracija hormona štitnjače u krvi je preniska za održavanje urednog metabolizma organizma.

Najčešći uzrok hipotireoze je Hashimotov tireoiditis (kronični limfocitni tireoiditis ili limfomatozna struma). Riječ je o autoimunoj ili autodestruktivnoj bolesti kod koje zbog poremećenog imunološkog sustava dolazi do kronične (dugotrajne) destrukcije tkiva štitnjače uz posljedično popunjavanje defekta fibroznim (ožiljnim) tkivom i limfocitima. Za bolest su karakteristična pozitivna antitijela na tireoglobulin, anti-Tg (>34 J/ml) i tireoidnu peroksidazu, anti-TPO (>12 J/ml). Ova dijagnoza je nešto češća je kod žena i učestalost bolesti raste usporedno s dobi. U početku bolesti može se javiti prolazna hipertireoza zbog naglog oslobađanja hormona iz oštećenog tkiva.

Drugi uzroci hipotireoze su: ostale autoimune bolesti, reumatoidni artritis, ostali upalni procesi štitnjače ili tireoiditisi (Riedelova guša, subakutni tireoiditis), trudnoća, uzimanje litija (primjerice terapija kod bipolarne depresije), starija dob (10% svih žena starijih od 50 godina ima hipotireozu) te stanja nakon liječenja radioaktivnim jodom ili operacijom.